5. September
2009
Af: efnn

På denne side kan du beregne din printers strømforbrug over et år. Du kan både se kWh (kilowatt hour) forbrug og dine omkostninger. Med udgangspunkt i de tidligere identificerede printer strøm parametre, har vi brugt de sidste par uger på at lave nedenstående udregner.

Virksomhed
Antal Arbejdsdage dage/år
Antal Arbejdstimer timer/dag
Antal Sider Printet sider/dag
Pris for strøm kr./kWh
Printer
Udskrivningshastighed sider/min
Tid fra print til Dvale/Power save min
Strømforbrug: Ved Print Wh
Strømforbrug: Ved Klar/Ready Wh
Strømforbrug: Ved Dvale/Power save Wh
Strømforbrug: Ved Slukket Wh
   

Indtast felterne ovenover omkring din virksomhed, dit forbrug og hvor meget strøm din printer bruger. Ud fra disse oplysninger, estimere vi dit forbrug af strøm til at være nedenstående, målt i kWh og kr.

Årligt Forbrug i Arbejdstimer
Printing kWh kr.
Ready kWh kr.
Dvale/Power save kWh kr.
I alt kWh kr.
Årligt Forbrug hvis du Slukker Ikke Slukker
Om nattan kWh kr. kWh kr.
I weekender kWh kr. kWh kr.
I ferier & helligdage kWh kr. kWh kr.
I alt kWh kr. kWh kr.

Hvorfor er Strømforbruget vigtigt?

En af de største økonomiske fordele ved at erstatte den gamle printer er strøm (en variable omkostning)! Vi kan med denne udregner bl.a. hjælpe dig med at finde ud af om en din gamle printer skal erstattes af en ny. De årlige variable mer-omkostninger for gamle printere, overstiger nogle gange investeringen i en ny!

Det viser udregneren

En udregner vil aldrig være helt retvisende, da det kræver en fysisk måling af strømforbruget. Denne udregner viser dit strøm forbrug, når vi antager at dit forbrug er spredt jævnt over døgnets sammenhængende arbejdstimer. Vi simulere effekten af mulig dvale/power save tid i løbet af dagen, ved at indlægge pauser i løbet af dagen. Printes der mange sider er der korte pauser, printes få sider, er der lange pauser.

Det er dit eget ansvar at tage kontakt til en uafhængig print rådgiver og få professionel hjælp til at vurdere din print situation.

Herunder er en forklaring til nogle af termerne brugt i udregneren.

Felt Forklaring
Antallet af Arbejdsdage Husk evt. indeklemte dage hvor virksomheden holder lukket, weekender og helligdage.

 • Weekends = 52 uger a 2 dage
 • Ferie og helligdage = 365 – (weekends + arbejdsdage)
Antal Arbejdstimer De fleste virksomheder har en eller anden form for flekstid omkring åbningstiden. Hvis den første medarbejder møder kl. 8:00 og den sidste går hjem kl. 17:00 så er antallet af arbejdstimer 9
Antal Sider Printet Tallet kan være svært at finde – men lav en aflæsning mandag morgen og igen ugen efter. Tallet kan så deles med 5 – hvis virksomheden har en 5 dages arbejdsuge – for at finde antal sider printet pr. dag
Pris for strøm En normal forbruger betaler et sted mellem kr. 1,50 til kr. 2,00. Virksomhederne kan have en lavere pris, alt efter indgået aftale.
Udskrivningshastighed Printerens hastighed er oplyst på databladet. Er det en farve printer er det et gennemsnit der skal bruges, da udregneren ikke skelner imellem mono og farve print.
Tid fra print til dvale/power save Dette er hvor lang tid der går til printeren går i dvale/power save (spar strøm mode). Når en printer er i dvale/power save, går der længere tid før et printjob er modtaget til det er udskrevet, end når printeren er i Ready/Klar tilstand.
Strømforbrug ved

 • Print
 • Klar/Ready
 • Dvale/Power save
 • Slukket
Disse data findes på databladet for printeren eller via internettet. Vi har fundet nogle printeres strømforbrug

1 Comment

 1. 04/05/2010

  Hej

  Har kigget på jeres regneark vedr. strøm – godt job 🙂

  Mvh
  Reda

Kommentér